VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ MANDAL

Mandala pro mě znamená spojení, harmonii, klid. Vnitřní naladění na sebe samu. Niterní prožitek sama se sebou. Sojení se svou duší.

To, jak vnímám sama sebe. To, jak jsem naladěna a nacítěna na sebe samu. Mandaly jsou pro mne mým učitelem, také velkým pomocníkem, přístavem jednoty, klidu a míru.

Dodávají mi energii a sílu v sebe. Vidět svět jinýma očima. Vše se najednou zastaví. Čas je "nekonečný". Jsem jen JÁ A OBRAZ.

Nikdy předem nevím, jak daný obraz bude vypadat. Vždy jsem ale uchvácena, co krásného vznikne. Ať už pro mě,nebo někoho jiného, třeba jako dárek.

Své obrazy tvořím přes napojení, na energii daného člověka. Přes vyšší síly. Přes zdroj, průvodce, Anděly, spirituální svět. Ke každé mandale je zprostředkován osobní vzkaz od Andělů pro daného člověka.

Tato poselství jsou pravdivá, někdy dechberoucí, krásná. Vzkazy od Andělů jsou většinou ve verších a krásně se rýmují. 

© MOJE TVORBA

    DAROVÁNO

50x50cm, akryl na plátně

MANDALA LÁSKY

Láska a světlo, ať prosvítí Váš domov. Radost a něha ať provází vás napořád. To vše ať má svůj každodenní řád. Maličkosti uvědomujte si, žijte spolu a teď, neřešte již více neřešitelné, vše je pro vás již zařízené. S láskou Andělé

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ  CENA 2000 Kč

50x50 cm, akryl na plátně

MANDALA NOVÉ ZAČÁTKY

S láskou a úctou k sobě,
Ty pomalu, ale jistě seber síly své, to vše špatné bylo již tvé.

Nyní je nyní, teď je teď, to vše s láskou volá si tě hned.
Nové začátky kvetou pro Tebe s láskou vpřed, uzdravují vše s odhodláním, že Ty na sobě již pracuješ, vše si uvědomuješ.

Sílu mocnou léčivou máš, vše potřebné Ty již znáš.
S láskou Lucie

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ  CENA 700 Kč

18x24 cm, akryl na plátně

MANDALA

RÁD TĚ MÁM

Do očích svých Ty se v zrcadle zahleď,
nadechni se a řekni si, rád Tě mám, člověče, bytůstko,
vždyť Ty Božím dítětem jsi, všechny poklady jsou pro Tebe ukryté mezi nebesy.
Sílu svou v sobě máš, všechny nástrahy života překonáš.

S láskou Lucie

PRODÁNO

20x20cm, akryl na plátně

MANDALA

TVÉ DARY

Život Tvůj dary velké skrývá,
vše jasnovidně na povrch pomalu vyplouvá.
Dostůj závazku svému, že Ty budeš vždy věřit instinktům svým, že budeš si život krásný žít a né ho jen snít.

S láskou Lucie

VOLNÝ K ZAKOUPENÍ  700 Kč

20x20cm, akryl na plátně

MANDALA

VŠE PŘICHÁZÍ SAMO

Vše přichází láskyplně a samo.
S důvěrou v něco výš, než jsme my sami.
Nic není přesně nalajnováno, shůry dáno.
Je o Tebe postaráno, v to důvěřuj,
nech vše samo udít se, tou nejlepší cestou vše k Tobě přijde, když lpět nebudeš, ba naopak věřit začneš.

S láskou Lucie

PRODÁNO

25x30cm, akryl na plátně

MANDALA

NEDOKONALOST

Překóduj svou mysl z nedokonalosti na obyčejnou přirozenost, autentičnost.
Pokud máš pocit, že dokonalost Tě často dobíhá, pořád neustále dokola chceš být perfektní.
Pak tento nedokonalý obraz je právě pro Tebe
Bude Ti připomínat, že nic není perfektní, ani stejné.
Že kouzlo krásy a Tvé přirozenosti je uvnitř Tebe. To Ty jsi tím originálem.

S láskou Lucie

PRODÁNO

25x30cm, akryl na plátně

MANDALA

MÁŠ MNOHEM VÍC

y máš mnohem víc, než myslíš si.
Dovedeš víc, než věříš si.
Stůj si za názory svými, nenech se odradit jinými.
Ty přízeň svou v sobě pěstuj, důvěřuj nebesům a lásku dál zvěstuj.

S láskou Lucie

PRODÁNO

20x20cm, akryl na plátně

MANDALA

JEDNOTY A LÁSKY

V jednotě a lásce buď, toto si napiš na svou hruď. Do nitra svého se dívej a v tichosti si sám rozjímej.

S láskou Lucie

PRODÁNO

40x40cm, akryl na plátně

MANDALA

TOUHA PO LÁSCE

Ty vnitřně toužíš po lásce, nezapomínej, kdo přednost největší má, že vždy a za všech okolností, je to nejprve Tvé JÁ.

Neboj se lásce otevřít, své touhy a přání naplnit
Vše krásné na Tebe čeká, máš před sebou v lásce dlouhá léta.
S láskou Tví ochránci, Andělé.

S láskou Lucie

DAROVÁNO KE DNI MATEK

40x40 cm, akryl na plátně

MANDALA DÁVNÝCH POUT

Květina vaše, ať vždy připomíná lásku.
Lásku Vaší dcery, která ukrývá příběh za zavřenými dveřmi. Ať tato láska je obnovena, nikdy ať dávná pouta nejsou již více zpřetrhána.S láskou Lucie.

DAROVÁNO

30x40 cm, akryl na plátně

MANDALA OCHRÁNCŮ

My Andělé k Tobě mluvíme, křídlem naším Tě denně hladíme.
Jsme Tvoji průvodci, vesmírní zachránci. Nezapomínej, že nás máš, to vše si připomínej zas a zas.
Ty dokážeš velké věci, které Tobě budou určovat správný směr.
Vždy dovedou Tě na místa, kde Ty máš být, kde karmu svou Ty musíš odčinit.
S láskou Andělé

PRODÁNO

50x50 cm, akryl na plátně, kamínky

MANDALA NASLOUCHÁNÍ

Ty od nás dostáváš denně znamení, někdy však upadají v zapomnění. My jsme tu vždy pro Tebe, jsme darem z nebes, kdy Tobě dostává se lásky a hojnosti, to vždy Ty měj ve své mysli.

Nepřitahuj si blbost a netrop sobě více hlouposti. Naslouchej našemu vedení, vždy správný směr má, cestu pro Tebe správnou udává.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1600 Kč

40x50 cm, akryl na plátně

MANDALA NOVÉ JÁ

Ladnost Tvého života ať provází Tě,
ať nikdy neopadá víra a naděje v sílu Tvého Já, neb Ty jsi všemocný tvůrce života svého, krásného a barevného.
Tanči v rytmu svého nitra, neb rozkvétá každou vteřinou.
Na tvé staré já, Ty můžeš nyní zapomenout.

PRODÁNO

40x50 cm, akryl na plátně

MANDALA MATEŘSKÁ LÁSKA

Láska ve všech podobách krásná umí být, vždy též umí překvapit.
Maminko, Ty velmi milovaná bytost jsi, vše krásné a úžasné na cestě Tvé životem je připraveno mezi nebesy.
Brány světla životu krásnému jsou Tobě otevřeny,
hvězdy Ti na cestu svítí a jsou pro Tebe s dary připraveny a Tobě nakloněny.

PRODÁNO

30x40 cm, akryl na plátně

MANDALA PLODNOST

Dušičky naše připraveny jsou,
cestu k Tobě mají nyní ještě nelehkou.
Ty, dokonej, co ještě dokonat máš,
aby Tvůj život měl jisto jistě ten správný řád. Dovol si srdce své otevřít , naplň touhy své o dítěti mít.
Nebraň se pocitům, kde strach tě zaplavuje, Tebe vyčerpání a neúspěch unavuje.Naději a víru měj, na svět se usmívej. Na rukách Božích Ty nechej plán svůj, nepátrej, jen věř, že na Tebe je spravedlivý, ten svět.
S láskou Andělé.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1300 Kč

30x40 cm, akryl na plátně

MANDALA

VŠE JE SPRÁVNĚ TAK, JAK MÁ BÝT

Andělskou energií i jemnou hmotou každodenně obklopen jsi, Ty něčemu takovému věř či nikoliv.
Důkazy k lásce snad nepotřebuješ, moc dobře víš, že stačí vždy si jen vzpomenout, lehce se rozpomenout.
Přání Tvá proudí k nám, z velké svítící dálky Ti odpovědi chodí, že vše je správně tak, jak má být.

DAROVÁNO

29x29 cm, akryl na plátně

MANDALA LÁSKY A MÍRU

Lásku na paměti mějte, do srdce svého se dívejte. Srdce vaše lásce zpívá, do nitra svého se vždy hluboce dívá. Nejprve sám sebe hluboce rád měj, poté na druhého hleď a srdce své mu pomalu ovírej. Láska v Tobě roste, pomalu učí Tě silnou osobností být, zažívat v srdci svém svůj vnitřní mír.

 

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1600 Kč

40x50 cm, akryl na plátně

MANDALA MOTÝLÍ LÁSKA

Láska na křídlech motýlí lásky, Tobě šeptá slova hodna lásky. Andělská láska k Tobě proudí každým okamžikem, vteřinou, minutou i hodinou, to Tobě nemůže nikdy uniknout.
Ty nadechni se, medituj, na obraz zadívej se, věz, že je v něm tolik pravdy a lásky, že Ty již sama nikdy nebudeš.
Láska celým Tvým životem Tebe provází, nosí občas na ramenou břemena a dovede Tě do nesnází.
Výzvy to životní pro Tebe jsou, nikdy nelze pominout, ba jen přijmout.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1000 Kč

25x30 cm, akryl na plátně

MANDALA HOVORY ANDĚLŮ

My Andělé s vámi denně hovoříme, křídla naše vám rozvíráme. Častokrát stane se, že vy nemáte čas, nemůžete sebe zastavit zas a nevnímáte a neslyšíte náš hlas.

Náš tichý šepot, co proudí k vám, aby vám nastartoval běžný denní řád.

Vy v tichosti hovořte s námi, my jsme vaši kamarádi. Splníme vám vaše přání, pro nás není nic problémem, ba vše je k mání.

PRODÁNO

29x29 cm, akryl na plátně

MANDALA 

LÁSKA JE VŽDY A VŠUDE

Připomínej si sílu okamžiku, kdy zrozen jsi byl v lásce Boží.

Tato magická tečkovaná mandala ve tvaru srdce je zde pro Tebe, aby Ti připomínala , že láska je tu vždy a všude. I ve dnech nelehkých drží Tě nad vodou, láskou a něhou, aby Tě mohla zahrnout.

Otvírej náruč sám sobě. Tento obraz Ti bude sloužit jako ukazatel životní pravdy, i když sám někdy víš, že život neukazuje správné barvy. Že zahrává a hraje si s Tebou, někdy Ti dá zavyučenou. Je na Tobě, jak se k výzvám postavíš a co z toho všeho budeš mít.

Lekce života vítej, píseň života si zpívej.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1300 Kč

30x40 cm, akryl na plátně

MANDALA 

NA VLNĚ LETNÍ LÁSKY

Nauč se volně ve vlnách plout,
jasný směr a kurz životem nauč se obeplout.
Vše je jasně dáno, Tobě ukázáno.
Proto nech věci plynout, nelpi, netlač, vše co je nedůležité v sobě potlač.
Nech věci vyvstanout, v pravý čas k Tobě přistanou.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1000 Kč

25x30 cm, akryl na plátně

MANDALA 

NĚŽNOST

Něžnost v Tobě ať se připomíná,
Ty vždy si uvědomuj, jaký jsi hrdina. Co vše jsi již dokázal a kým jsi se stal.
Za jemnost v sobě ukrytou Ty nestyď se, ba naopak, vším krásným kdo jsi, pyšni se.

DAROVÁNO

25x30 cm, akryl na plátně

MANDALA 

HARMONIE

To vše Ty jsi překonala, s velkou ctí, Ty úžasná bytost jsi.

To si vždy pamatuj, na obraz se dívej vždy, když cítit to budeš,

Přání Tvé ať vyplní se, Ty pamatuj si, že jsme tu vždy pro Tebe, my Andělé.

PRODÁNO

20x20 cm, akryl na plátně

MANDALA 

OCHRANY

Ty nemusíš se bát, co Ty vidíš jsou dušičky z druhého břehu, ty všechny Ti přicházejí poskytnout lásku a něhu.

Ony mají rády Tebe, Ty již neboj se více, s maminkou svou si před spaním zapalujte svíce, vy obě dvě pod ochranou andělskou jste, vy nemáte se čeho bát, zkoušky života jste pro tuto chvíli spolu zvládly, soustřeďte se pouze na každou přítomnou chvíli.

Vám daří se dobře, vy udělejte věc jedinou, ať vaše duše spolu můžou splynout.

Uvolněte napětí tím, že vy vzpomenete si na nás, na andělský svět, že život váš krásný je, jak rozkvetlý květ. Nebojte se již více, není důvodu k obavám, vše má svůj náležitý řád.

DAROVÁNO

20x20 cm, akryl na plátně

MANDALA 

NADĚJE

Ty již více nedělej si starost o vztah svůj, Ty moc dobře víš, že máš náš obdiv stůj, co stůj. Naději v lepší zítřky stále měj, na svět, nás i na sebe , se neustále  usmívej. Ty květina jsi naše krásná, rozkvetlá, role maminky by Ti moc slušela. Neboj se, vše nádherné k Tobě přijde v pravý čas, o to my postaráme se znovu a zas. Do srdce Tvého posíláme  lásku a něhu, na nebi velikánskou duhu.

PRODÁNO

50x50 cm, akryl na plátně

MANDALA NA OČISTU MYSLI

Srdce tvé je jako květina,
která se otevírá, když skrze Tebe proudí nádech lásky a výdech harmonie.
Ty dotkni se krásy svého JÁ,
máš neomezený potenciál.
Čerpej ze svého vnitřního bohatství, které vede Tě do krásného svého království.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 2000 Kč

50x50 cm, akryl na plátně

MANDALA

RADOST ZE ŽIVOTA

Když Tvůj život dokážeš vidět barvami, které připomínají Ti lásku a naději, tvoříš si lepší realitu svým přístupem k životu, vše je jen a jen o Tvém rozhodnutí, novém myšlenkovém vnuknutí.
Žij životem barevným a pestrým,
nalaď se na harmonii a klid, buď k sobě vlídný, ať vše můžeš snadno pochopit.

PRODÁNO

25x30 cm, akryl na plátně

MANDALA

ČAS PRO ZMĚNU

Čas pro změnu nyní nastává,
věci staré, bolavé odeznívají,
nové začátky Tobě a vám všem přicházejí.
Podzim a tento čas berte s lehkostí,
nic jiného než láska ve vás nezvěstí.
Duše vaše otevřené jsou, novým situacím si musí ještě přivyknout.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1000 Kč

25x30 cm, akryl na plátně

MANDALA

VĚŘ V SÍLU SVOU OHNIVOU

Věř v sílu svou ohnivou,
ty dokážeš vše, co nelze pominout.
Nepřehlížej potřeby své, ty sám moc dobře víš, že vše je jen Tvé.
Síla v Tobě plápolá, všechny ohně, co k Tobě v životě přijdou udolá.

PRODÁNO

20x20 cm, akryl na plátně

MANDALA

LÁSKY A NĚHY

Lásku a něhu v sobě nesu,
vždy radost a naplnění Ti přinesu.
Náruč svou krásnou otvírej, denně si věci kouzelné o sobě připomínej.
Nezapomínej na sebe.
Jsi bytost jedinečná, na tomto světě velmi patřičná.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1000 Kč

25x30 cm, akryl na plátně

MANDALA

LÁSKA V SOBĚ I K SOBĚ

Tobě vše může náležet,
Ty vše krásné můžeš mít,
stačí jen srdce své dokořán otevřít.
Tvoje duše v sobě krásu skrývá, leč není to jen na oko, ba snad chyba.
Nehledej pravdu nikde jinde než v sobě a u sebe.
Až naučíš se sám sobě lépe porozumět, nebe celé se Ti otevře a vždy se Tě zastane.

PRODÁNO

20x20 cm, akryl na plátně

MANDALA

HOJNOST

Hojnost v podobě lásky ať proudí k Tobě, ať nikdy nezradí Tě.
Ty nastav sebe možnostem hojnosti,
kdy v Tobě se aktivuje téma radosti.
Láska a přátelství, vždy ať v srdci Tvém zvítězí.

VOLNÁ K ZAKOUPENÍ, CENA 1000 Kč

Tečkovaná mandala, obraz květinové mandaly má rozměr 25 x 30 cm,

MANDALA

LÁSKA, OPĚT JEN LÁSKA

Do Tvého nitra proudí tok lásky,
Ty již více nedělej si ze života vrásky.
Věci těžké nech odplynout,
vše se samo s pomocí naší andělskou může rozplynout.
Otevři svou mysl, načerpej sílu,
najdi v něčem svou víru.

PRODÁNO

Kresba je na A4 Universal Canvas archu pro účel akrylového malování. Kresba je v rámečku.
Použití akrylový fix a tekuté perly

MANDALA

LEHKOST

Lehkost životem ať provází Tě, nic těžkého ať na dno nesrazí Tě.
Uvědomuj si a připomínej kdo jsi, to proč tu jsi a věř na vše, co je mezi nebesy.

PRODÁNO

20x20 cm, akryl na plátně

MANDALA

RODINNÁ POUTA

Láska v rodinách vašich ať vždy proudí.
Ať pro blbosti, které stanou se,
snadno odpustí se a požehná se.
Vazby ať přetrhají se tam, kde již dávno hněv zaplavil všechen ten drahocenný čas.
A nyní ať kvete Láska ve vás již napořád

PRODÁNO

20x20cm, akryl na plátně

MANDALA

VĚNUJ SE SOBĚ

Do místa bezpečného dostaň se, úkryt svůj vlastní, vnitřní Ty uctívej, nikomu o něm vše neříkej. Soukromí své Ty si ochraňuj, sobě se s radostí věnuj.

PRODÁNO

30x40cm, akryl na plátně

MANDALA

PRO PROSTOR, KLIDU A TICHA

Ponořit se do prostoru klidu a ticha, kde jenom láska sama na nás dýchá. Kde touha v lepší zítřky přichází, s nadějí, že vše je ukryto jen v nás, vždy samo zvítězí.

s láskou Andělé

PRODÁNO

25x30cm, akryl na plátně

MANDALA

PRO NOVÝ ROK 2024

Nechť čeká Vás rok nový, krásný, plný výzev, to vše vy sami si musíte zvědomit, že vše nové pro sebe lepší, chcete vytvořit.

Tvořte pro svou budoucnost, novou náklonnost. K sobě samému, člověku milovanému. 

Nové výzvy k vám připlouvají, vy nebojte se nasednout do neznámosti, vše nádherné a krásné je a bude tu s vámi.

PRODÁNO

40x40cm, akryl na plátně

MANDALA

MÉ STARÉ JÁ

Nechť tento obraz připomíná Ti vždy sílu Tvou, s potenciály v sobě neomezenou. Ty bytost jsi nádherná, která má v sobě velký dar.

Nauč se s ním pracovat, druhým jím velmi pomáhat. Neboj se již vykročit, na novou cestu nastoupit.

Dveře máš vždy otevřené, námi vše z nebes posvěcené. S láskou Tví Andělé

PRODÁNO

25x30cm, akryl na plátně

MANDALA

PRO LEPŠÍ ZÍTŘKY

Obraz přínáší poselství plné víry a optimismu, pro lepší budoucí rok 2024.

S láskou Tví Andělé

PRODÁNO

20x20cm, akryl na plátně

MANDALA

PRO BEZPEČNÝ PROSTOR

Do místa bezpečného dostaň se, úkryt svůj vlastní, vnitřní, Ty uctívej, nikomu o něm vše neříkej. 

Soukromí své Ty si ochraňuj, sobě se s radostí věnuj.

DAROVÁNO

25x30cm, akryl na plátně

MANDALA

PRO SLUNCE V DUŠI

Nechť paprsky slunečné denně provází Tě a ukazují Ti cestu jasnou a pro Tebe významnou.